ورمی کمپوست

من علاقه بسیار به تولید دارم کسانی که تمایل دارند که همکاری داشته باشیم لطفا یا در نظرات و یا در ایمیل برایم بنویسند . شراکت هم قبول میکنم ایمیل منwatan2020m@yahoo.com

دی 92
6 پست
شهریور 92
3 پست
مرداد 92
13 پست
نکات_مهم
1 پست
کود
1 پست
سپراتور
1 پست
چای
1 پست
ورمی
5 پست
ورمی_واش
1 پست
شریفی
1 پست
کشاورزی
1 پست
کمپوست
4 پست
غذای_کرم
1 پست
کرم
2 پست